Når livet gør ondt:

Spørgeskema: viden om selvskade

Gruppeopgave:

Her er 8 udsagn om selvskade, som I skal arbejde med inden I ser filmene eller læser artiklerne. Diskuter de 8 punkter i gruppen:
Er der nogle af udsagnene, som I ved noget om?
Er der nogle, som virker sandsynlige eller forkerte?

  1. Hvis man skader sig selv, prøver man at begå selvmord.
  2. Når man selvskader, gør man det for at få opmærksomhed.
  3. Selvskade er et pigeproblem. Drenge selvskader ikke.
  4. Selvskade er sjældent. Højst 1 i hver klasse har prøvet det.
  5. Det er kun bestemte typer, der skader sig selv.
  6. Selvskade er en form for misbrug.
  7. Man er psykisk syg, hvis man skader sig selv.
  8. Hvis man taler med en selvskadende, kan man komme til at gøre noget forkert.