Når livet gør ondt:

Rollespil om selvskade

Når man har det dårligt, kan det føles meget ensomt. Men ingen af os er helt alene. Vi er omgivet af andre personer. Men det er ikke sikkert, at de forstår, hvordan vi har det. Eller at vi forstår hvordan de oplever os.

Den unge, som selvskader har en familie med forældre. Måske er der også søskende. I skoletiden er der klassekammerater og lærere og andre voksne på skolen. Nogle af kammeraterne er måske gode venner, men andre kan være mobbere og gøre det svært at gå i skolen. I fritiden er der venner udenfor skolen, og hvis man går til sport eller andre fritidsinteresser, er der voksne trænere og pædagoger.

Alle disse personer kan påvirke hinanden.  De kan være tilstede og opleve de samme situationer, men de vil opleve dem forskelligt efter hvilken rolle, de har.

I skal nu prøve i gruppe at arbejde med de forskellige roller: Selvskaderen, mobberen, kammeraten der måske vil hjælpe, moren, faren, søskende, læreren, sportstræneren, pædagogen.
I behøver ikke undersøge og arbejde med alle roller på samme tid.

  • Tal om de forskellige roller i gruppen
  • Udvælg hvilke roller I vil spille og hvem der spiller. I kan fx tage udgangspunkt i en filmcase.
  • Byt roller indbyrdes så I får prøvet flere mulige roller.