Politik og økonomi

Klima – en verden i krise

Hvad menes der med ordet klimakrise? Hvad tænker du selv om klimakrisen? Hvilken politik synes du, der skal føres på klimaområdet? Hvordan påvirker klimakrisen og en eventuel løsning Danmarks økonomi i nutid og fremtid?

Arbejd med emnet via redskaberne i menuen til højre og artikelsamlingen herunder.

Samling af artikler til emnet