Aktuelle emner med SeismoGram

Vælg blandt de mange forslag til emner her på siden, eller søg selv blandt mere end 2.000 artikler, som findes i artikelbasen på seismo.dk.

Under redskaber kan I få hjælp til at planlægge, gennemføre og finde en måde at dele jeres viden og holdning til et emne på.

Redskaberne I tilbydes her er tilrettelagt til at arbejde med aktuelle nyheder i samfundsfag.

Samfundsfag er en måde at se på verden på. Alt hvad der sker omkring os kan bruges til at arbejde med samfundsfag. Derfor er nyheder et godt sted at starte.

Få hjælp til at starte arbejdet med et emne, at målsætte, planlægge og gennemføre arbejdet og at vælge en måde at formidle det på.

Aktuelle samfundsfaglige emner

På vej – tværfaglige emner

Vacciner

Siden coronakrisen startede i 2019 har hele verden talt om virus og vacciner. Men hvordan virker en vaccine? Hvornår er den sikker nok at tage? Hvorfor nægter nogen at tage en vaccine? Hvem skal bestemme, om vi skal have en vaccine?

Klima – regnskovene

En stor del af verdens regnskove forsvinder. Hvor findes der regnskove? Hvilke årsager er der til at regnskovene forsvinder?  Hvad betyder regnskovene for Danmark, verden og klimaet? Hvad gør politikerne? Kan vi selv gøre noget?

Klima – naturkatastrofer

I takt med at klimaet forandrer sig, oplever vi flere og flere naturkatastrofer. Hvordan kan det være? Hvordan opstår oversvømmelser, skovbrande og orkaner? Kan vi nå at ændre udviklingen og hvad skal der til?

EU og klimaaftalen

Verden står over for en temperaturstigning på grund af en øget drivhuseffekt. De 27 lande i EU er blevet enige om en aftale der skal sørge for, at vi udleder mindre CO2. På hvilke måder udleder vi CO2? På hvilke måder bidrager CO2 til drivhuseffekten? Hvad går klimaaftalen ud på? Er det nok? Og hvad gør vi i Danmark?

Klima – koraller

Koralrevene er truet over hele verden. Hvorfor dør verdens koraller? Hvorfor er det vigtigt, at vi bevarer dem? Hvad gør politikerne? Hvad betyder revene for dyr, mennesker og verdens have? Hvad vil du foreslå der bliver gjort for at redde koralrevene?

Udgives til skoleår 21/22