SeismoGram i Samfundsfag – lærer

Få gode ideer til klassens arbejde med samfundsfag, fra idegenerering, til målsætning, planlægning, gennemførelse og til eleverne deler budskabet og holdninger de har skabt sig på baggrund af deres arbejde.

Det didaktiske mål er at støtte elevernes motivation gennem processer, hvor de selv kan være med til at opstille mål, har medbestemmelse på valg af indhold i form af kilder og arbejdsmetoder samt mærker glæden ved den gensidige værdi, de har for hinanden i grupperne og i klassen som helhed.

Elevernes udstrakte medbestemmelse kræver stilladsering af processer og arbejdsmåder. Redskaberne til eleverne er udviklet til dette formål.

Gennem redskaberne til eleven og vejledningstekster til læreren gør SeismoGram det let at arbejde undersøgende i samfundsfag med afsæt i aktuelle nyheder og problemstillinger.

Gennem arbejdet lægges der op til, at eleverne dygtiggører sig på tre områder:

  • de udvikler strategier til at lære/studere
  • de udvikler kompetencer til at tage stilling til og handle på samfundsfaglige problemstillinger
  • de opnår kendskab til samfundsfaglige emner.

De tre områder understøtter hinanden indbyrdes. Arbejder eleverne i grupper og inden for alle tre områder samtidig, understøtter det samtidig elevens motivation: de oplever kompetence, de oplever selvbestemmelse og de oplever at være værdifulde for fællesskabet.

Overskrift

  • En dybere beskrivelse af de tre områder eleverne skal dygtiggøre sig indenfor.