Du har sikkert oplevet, at der bliver anvendt et ord, som du ikke kender. Så er det oftest et fagbegreb. Det kan virke irriterende, at vi skal lære ekstra ord udover de ord, vi allerede kender.

Fagbegreber er rigtig gode, når man vil forklare noget, der omhandler et bestemt emne, fordi fagbegreber er meget eksakte. Med et fagbegreb kan du fx beskrive en hel proces med kun et ord. Det gør  faktisk tingene lettere. Men fordi fagbegreber er så nøjagtige, kan de sjældent bruges i hverdagen, og det gør dem lidt nørdet.

 • Hvert fag har sine fagbegreber

  Når du skal lære om et nyt emne i et fag, så kan det være som at lære et helt nyt sprog. Som regel er det heldigvis kun en lille portion nye begreber, som du skal lære og du kan måske anvende de samme læringsstrategier, som du kender fra sprogundervisningen.

  En god måde at lære nye ord på er at lave en liste:

  1. Marker eller skriv de ord ned, som du ikke kender, når du læser en tekst. Gør det indtil du er færdig med at læse et afsnit eller hele artiklen.
  2. Prøv  at gætte på en betydning af ordene, så du rigtig får “smagt” på dem.
  3. Gå derefter din liste igennem og slå ordene op i en ordbog. Hver gang du har fundet en forklaring på ordet, skriver du den ned.
  4. Afslut med at læse den sætning i teksten, hvor ordet forekommer og tjek, om du har forstået sætningen nu.

  Fagbegreber er næsten ens på mange sprog

  Fagbegreber er ofte lånt fra latin eller oldgræsk, og de går derfor igen på andre sprog, som fx tysk eller engelsk. På den måde får du  lært ord, som du samtidig kan bruge på  de andre sprog, som du lærer i skolen.

Brug ordopslag

Her ser du en tekst, som du kunne finde i en samfundsfagsbog. Den indeholder en række ord, som kan være svære at forstå. Vi har valgt nogle af dem ud for at vise, hvordan de forklares, hvis du slår dem op i ordbogen på ordnet.dk:

Statsministeren holder mange møder. Hun mødes med lederne af de partier, der er med i regeringen, og med sine ministre. Statsministeren er også formand for regeringens vigtigste udvalg. Fx leder hun koordinationsudvalget. Fra koordinationsudvalget bliver den politik, som regeringen gerne vil føre koordineret, før den bliver til det, man kalder politiske udspil.

Ordforklaring:

udvalg – gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende (kilde: ordnet.dk)

koordinationsudvalg – kan også hedde ‘koordineringsudvalg’; udvalg der varetager koordinationen af en opgave (kilde: ordnet.dk)

politisk udspil – politisk: har med politik at gøre; udspil: forslag eller oplæg der fremsættes fx som led i en forhandling eller en debat (kilde: ordnet.dk)

Som du kan se, så er ordforklaringen meget længere end selve fagbegrebet. Det viser på en god måde, hvordan fagbegreber kan forkorte og præcisere en tekst.

Ordnet.dk er en kilde som Det Danske Sprog– og Litteraturselskab står bag og de bliver støttet med penge fra Carlsbergfondet og Kulturministeriet. Tænker du det er en god og troværdig kilde eller er den problematisk? 

I et demokrati som Danmark vil vi nok tænke, at hvis ministerier står bag en kilde, så er den troværdig. Men sådan behøver det ikke være i et land som fx styres af en diktator – et diktatur.

Med egne ord

Når du har lavet din ordforklaringsliste, hjælper den dig til at forstå de nye fagbegreber. Den fungerer ligesom din egen ordbog. Endnu bedre bliver det, hvis du kan beskrive fagbegreberne med dine egne ord. Når du selv forklarer begrebet, så arbejder du mere intensiv med det, og du vil bedre kunne huske ordets betydning og bruge det i andre situationer.

Eksempel:

udvalg – gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende (kilde: ordnet.dk) 

– med egne ord: Når man har en stor gruppe, som skal tage en beslutning i fællesskab, så mødes udvalgte mennesker fra den store gruppe i mindre grupper og snakker ting igennem og finder løsninger. Det er lettere at snakke i en mindre gruppe end i en store gruppe, derfor bruger man udvalg, når man skal løse bestemte opgaver i fællesskab. Her er det stadig flere mennesker, der finder en løsning og ikke kun en person der bestemmer.

Din liste kan du bruge igen på et andet tidspunkt og med tiden kan du fylde flere ord på listen. Listen kan du bruge som et redskab og en ressource, når du skal arbejde med nye emner og har brug for fagordene for at skrive eller udtrykke dig præcist.