Lærervejledning – Almen grunduddannelse (AGU)

Kan man feste uden alkohol?

– Alkohol og kulturforskelle

Dette undervisningsforløb giver inspiration til, hvordan man kan planlægge et praksisorienteret undervisningsforløb på AGU. Forløbet er tværfagligt og henvender sig især til fagene dansk, dansk som andetsprog, samfundsfag og Identitet og Medborgerskab. Desuden kan fagene matematik, naturfag og engelsk inddrages. Værkstederne mad og ernæring og/eller handel og kundeservice kan inkorporeres i forløbet efter skolernes behov.

Forløbets formål er at give eleverne en indsigt i alkohol, alkoholkulturer og samfundets regler om alkohol, som gør dem i stand til at forstå, diskutere og danne en selvstændig holdning til emnet.

Eleverne vil få indsigt i, hvordan forskellige kulturers syn på alkohol kan skabe barrierer mellem forskellige elevgrupper og grupper i samfundet generelt.

Konkret skal eleverne arbejde med at skabe et ikke-alkoholisk produkt og diskutere alkoholens konsekvenser. Eleverne skal også markedsføre deres produkt ved at skabe en reklame. Eleverne vil ende med at skabe deres eget ståsted og identitet i relation til danske unges alkoholkultur gennem selv at bidrage til at forme et bud på en ny alkoholpolitik for unge, skolen og samfundet.

Herunder finder du det samlede materiale inddelt i afsnit som du kan folde ud og ind efter behov. Du kan også materialet som pdf  via de to links til højre. 

Her kan du hente det lærerhenvendte materiale som pdf:

Kan man feste uden alkohol?