Vekselstrømsgeneratoren

Vekselstrøm og jævnstrøm

Strøm eller el er elektroner i bevægelse. Elektroner er en af de bestanddele et atom består af. Ud over elektroner består et atom også af protoner og neutroner.

Der er protoner og neutroner i atomets kerne. Protonerne har en positiv ladning og neutronerne har ikke nogen ladning. Neutronerne er neutrale.

Elektronerne bevæger sig rundt om atomkernen. De er meget mindre end protonerne og neutronerne. Elektronerne har en negativ ladning.

Herunder kan du se et carbon atom, med protoner og neutroner i kernen, og elektroner uden om.

Når man trykker på en stikkontakt, sendes der elektroner ud i en ledning. Den form for elektricitet, der er i vores stikkontakter kaldes vekselstrøm.

Produktionen af vekselstrøm sker i en generator. En generator er en vekselstrømsmaskine. Generatoren laver bevægelsesenergi om til elektrisk energi. Ved vekselstrøm bevæger elektronerne sig ”vekslende”. De bevæger sig hele tiden frem og tilbage. Vindmøller og vandkraftværker er eksempler på energiforsyning, der laver vekselstrøm ved hjælp af en vekselstrømsgenerator.

Der er andre generatorer, der fungerer ved hjælp af fossile brændsler. Det kunne for eksempel være generatorer i kulkraftværker.

Der er også noget, der hedder jævnstrøm. Ved jævnstrøm bevæger elektronerne sig ”jævnt”. Det betyder, at elektronerne bevæger sig i den samme retning hele tiden. Et batterier og solceller producerer jævnstrøm.

Vekselstrømsgeneratoren

Princippet bag en vekselstrømsgenerator kan beskrives ret enkelt. Generatoren består af en magnet, der drejer rundt tæt på en kobberspole.

Inde i kobberspolen er der elektroner. Elektronerne har en negativ ladning.

Magneten, der drejer tæt på kobberspolen, har to poler. En nordpol og en sydpol.

Du kender det sikkert godt. Når man har to magneter, og prøver at sætte to nordpoler sammen, så frastøder de hinanden. Det er det samme hvis man prøver at sætte to sydpoler sammen. men hvis man sætter en nordpol og en sydpol tæt på hinanden, så tiltrækkes de.

Når magneten drejer tæt på kobberspolen, så vil det hele tiden skifte imellem, om det er magnetens nordpol eller sydpol, der peger mod spolen.

Magnetens poler påvirker elektronerne i kobberledningen. Den ene pol frastøder elektronerne, og den anden tiltrækker dem. Elektronerne bliver altså sat i bevægelse.

Strøm eller elektricitet er netop elektroner i bevægelse. Og når elektroner bevæger sig frem og tilbage så kaldes det vekselstrøm.

Der er mange forskellige måder, at få magneten til at dreje rundt på. Det kunne være ved hjælp af en vindmølle, et vandkraftværk eller for eksempel ved at afbrænde fossile brændsler.

Herunder kan du se en meget simpel model af princippet bag en vekselstrømsgenerator. Der er en magnet, der drejer i nærheden af en kobberledning. Og det skaber strøm.

Foto: Creative commons

Elektricitetsforsyning

En vekselstrøms generator producerer vekselstrøm. Det er den form for strøm, der er i vores stikkontakter.

Generatoren kan fungere ved hjælp af mange forskellige typer energi.

På billedet er der tale om en benzin- eller dieselgenerator.

Foto: Creative commons

Elektricitetsforsyning: Øvrige emner