Vand eller vind

Volta og vandkraft

Voltasøen er den største kunstige sø i verden. At den er kunstig betyder, at den er lavet af mennesker. Arbejdet med at lave søen startede i 1961 og var færdigt i 1965.

Søen blev lavet så man kunne bygge Ghanas største vandkraftværk. Vandkraftværket hedder Akosombo. Der er to andre vandkraftværker i Ghana, Kpong og Bui.

Det var et amerikansk aluminiums selskab (Volta Aluminium Company), der lånte Ghana penge til at opføre vandkraftværket. Til gengæld skulle selskabet have 80 procent af den strøm kraftværket lavede. Strømmen skulle selskabet bruge til deres aluminiums produktion.

De sidste 20 procent af strømmen fra Akosombo dækker en stor del af Ghanas samlede elforsyning. Det var også en del af aftalen, med det amerikanske selskab, at Ghana skulle betale 50 procent af de lånte penge tilbage. Ghana har altså betalt halvdelen af vandkraftværket, men får kun 20 procent af strømmen.

For at kunne opføre et vandkraftværk skal man have et vandreservoir, altså en slags naturlig beholder til vandet, og de er nemmest at lave i et terræn med bjerge, bakker og dale. Når man har et vandreservoir, er det næste, der skal ske for at kunne lave et vandkraftværk, at man bygger en dæmning. Man skal bruge dæmningen til at bestemme, hvornår der skal løbe vand igennem vandkraftværket. Inde i vandkraftværket er der noget, der kaldes for turbineblade. De minder lidt om vingerne på vindmøllen. Turbinebladene roterer bare fordi vandet presser på dem, i stedet for vinden. Herefter er det lidt det samme igen. Rotationen fra turbinen bliver lavet om til strøm i vekselstrømsgeneratoren.

Herunder kan du se en model af et vandkraftværk.

 • A – Vandreservoiret
 • B – Kraftværket
 • C – Turbinen
 • D – Generatoren
 • E – Vandindtaget
 • F – Rør med en hældning
 • G – Højspændingsledninger
 • H – Flod

Foto: Creative commons

Floderne omkring Voltasøen er ikke kun vigtige i forhold til Ghanas elforsyning. Udover at lave vandkraftværker kan floderne også bruges til at transportere mennesker, varer og forskellige ressourcer fra et sted til et andet. Det kalder man en vandvej. Der er også mange mennesker, der fisker i søen, og på den måde skaffer mad og penge.

Herunder kan du se et billede af nogle mænd, der har brugt vandvejen til at transportere en motorcykel.

Foto: Jakob Nybroe – Ghana Venskab

Vi bruger næsten ikke vandkraft i Danmark, men på verdensplan er det den mest almindelige af de vedvarende energikilder. Danmark er bare ikke et land, der egner sig ret godt til vandkraft. Danmark er jo ret fladt. I stedet har vi satset på vindenergi.

Vindmøller virker kun når det blæser. Vandkraftværkerne kan fungere næsten hele tiden, fordi man kan opbevare vandet i vandreservoiret indtil man har brug for strømmen. Når man har brug for strømmen, åbner man så bare for vandet, der bliver holdt tilbage af dæmningen.

Ulemperne ved vandkraft er, at de er meget dyre at bygge. Det kan også forstyrre naturen når man bygger vandreservoiret. Det skete også da man lavede Voltasøen. Derudover, er det et problem, hvis det bliver tørke. Så fordamper vandet, og så kan man ikke bruge det til at producere energi.

Vestas og vindmøller

Måske har du hørt om Vestas. Vestas ligger i Danmark, og er verdens største producent af vindmøller.

Vindmøller laver elektricitet. Og mere end 40 procent af den elektricitet danskerne bruger kommer fra vindmøller.

Vindmøllen virker ved at vinden får møllevingerne til at rotere. Rotationen fra vindmøllens vinger bliver lavet om til strøm i en vekselstrømsgenerator. Der er også nogle andre dele inde i vindmøllen, for eksempel gear og en bremse.

Herunder kan du se en model af en vindmølle.

 1. Fundament
 2. Tilslutning til elnettet
 3. Tårnet
 4. Stige
 5. Orienteringskontrol
 6. Møllehus
 7. Generator
 8. Anemometer
 9. Bremse
 10. Gearkassen
 11. Vindmøllevinge
 12. Kontrol af vingens vinkel
 13. Rotnav

Foto: Creative commons

I Danmark blæser det meget, derfor er det også et godt sted at sætte vindmøller op.

Vindenergi er det man kalder for vedvarende energi. At energien er vedvarende betyder, at energien kommer fra forskellige kilder, der er uudtømmelige som for eksempel vind, vand og solen. Vind opstår egentlig også på grund af solen, der opvarmer jorden. Du kan læse mere om vindsystemer under klima.

Vedvarende energi er desuden CO2neutralt. Det betyder, at produktionen af energien ikke udleder CO2. Vedvarende energikilder kan være en del af løsningen, hvis vi skal løse problemerne med klimaet på Jorden.

Der er dog også nogle ulemper ved vindenergi. De producerer for eksempel kun strøm, når vinden blæser. Vindmøller laver også støj, og så er der nogle naboer til vindmøller, der synes de er grimme.

Elektricitetsforsyning

Vandkraft er en bæredygtig kilde til elektrisk energi.

Vi løber ikke tør for vand, og på grund af vandets kredsløb, er vandet på jorden altid i bevægelse.

Det er bevægelsen af vandet rundt vandets kredsløb, man udnytter, når man bruger vandkraft som energikilde.

Foto: Creative commons

Elektricitetsforsyning: Øvrige emner