Elektricitetsforsyning

Affaldsbehandling i Danmark

Du tænker måske ikke så meget over, hvor dit affald ender, når du går ud med skraldeposen. Skraldebilen kommer selvfølgelig og henter det, men hvad så?

I Danmark har vi stor affaldsenergianlæg. Et affaldsenergianlæg er en slags kraftværk. Affaldsenergianlægget ligner på mange måder et almindeligt kraftværk, brændselsmaterialet er bare affald.

Affaldsenergianlægget virker ved at affald bliver brændt i store ovne. Varmen fra ovnene varmer noget vand op, så vandet bliver til damp. Damp fylder mere end vand, derfor kommer der tryk på dampen.

Inde i affaldsenergianlægget er der en dampturbine. Når dampen møder dampturbinen, så begynder den at dreje. På den måde ligner damturbinen både vindturbinen og vandturbinen.

Turbinen er forbundet med en generator, der laver strøm. Du kan læse, hvordan en vekselstrømsgenerator virker i teksten med samme navn.

Selvom dampen har bevæget sig forbi turbinen, er den stadig fyldt med energi, i form af varme. Varmeenergien i dampen kan bruges til fjernvarme.

Dampen bliver til vand, og så sendes det varme vand ud og opvarmer vores huse. Når vandet er kølet af igen, sendes det tilbage til affaldsenergianlægget. Så starter hele processen forfra.

Du kan læse mere om affaldsernergianlæg og se en model af et på:

 Vestfor.dk

Det er helst kun restaffald, der skal brændes af på affaldsenergianlægget. Restaffald er det affald, der er tilbage når man har sorteret madaffald, pap, papir, glas, hård plast, metal, og elektronik fra.

Alt andet affald end restaffaldet kan enten genbruges eller genanvendes.

Genbrug er når et produkt genbruges til det samme. Et eksempel kunne være de grønne ølflasker. Flaskerne bliver renset og fyldt med øl igen. Det er genbrug.

Genanvendelse er når et produkt bliver bearbejdet og lavet om til noget andet. Det kunne for eksempel være dåser, der bliver smeltet om til nye dåser. Det er genanvendelse.

Hvis man ikke sorterer sit affald, så ender alle de genanvendelige produkter alligevel på affaldsenergianllæget. De produkter, der ikke kan brændes helt op i ovnene, bliver til noget, man kalder for slagge. Jo bedre vi er til at sortere vores affald, des mindre slagge vil der være tilbage i ovnene.

Affaldsbehandling i Ghana

En affaldsbehandling som den vi har i Danmark, kræver en del.

Hvis man sorterer sit skrald, kræver det en masse forskellige affaldsspande. Der er også en skraldebil, der skal hente affaldet. Affaldet skal køres forskellige steder hen så det kan genanvendes, og restaffaldet skal til affaldsenergianlæg.

For at affaldet kan ende de rigtige steder, er der også brug for et stort vejnet.

Det er kun meget rige lande, der har en lige så effektiv affaldsbehandling, som den vi har i Danmark.

I Nordghana bliver affaldet samlet i store bunker. Nogle gange bliver det brændt af, men energien fra afbrændingen bliver ikke udnyttet.

Der er dog noget affald, der bliver genanvendt i Ghana. Det er især metalaffald og elektronikaffald.

En af de unge fra Yefl-Ghana har filmet, hvordan metallet i hans landsby bliver sorteret og genanvendt. Det kan du se herunder.

Affaldsbehandling

For at komme af med skraldet i Nordghana, bliver det nogle gange brændt af.

I Danmark brænder vi også skrald af, men vi udnytter varmen fra afbrændingen på store affaldsenergianlæg.

Foto: Yefl

Elektricitetsforsyning: Øvrige emner