Aktiviteter

Kort om Ghana

Formål:

Du skal lære fire forskellige korttyper at kende.

Teori:

Der findes mange forskellige korttyper, i den her opgave skal I lære om:

 • Topografiske kort/stedsbeskrivende kort
 • Fysiske kort
 • Tematiske kort
 • Satellitbilleder

Et topografisk kort er ofte, men ikke altid, meget detaljeret. Nogle topografiske kort er så detaljerede, at man for eksempel kan se byer, veje, bygninger og vandløb. Andre topografiske kort er mindre detaljerede. Det topografiske kort I skal se, bruger farver til at vise højdeforskellen på landoverfladen og havet.

Et fysisk kort bruger også farver, men ikke til at beskrive højdeforskelle. I stedet viser farverne, hvor der er bjerge, skove, sletter og sne, altså forskellige landskabstyper. Fysiske kort viser også meget ofte kontinenter, lande og de største byers navne.

Tematiske kort kan se meget forskellige ud, men de har altid et eller andet tema. Det kan for eksempel vise befolkningstæthed, landskabstyper eller hvor der er risiko for naturkatastrofer.

Et satellitbillede kunne for eksempel stamme fra Google maps. Satellitbilleder er som ordet beskriver et billede tager fra en satellit. Det man kan se på satellitbilledet, er et rigtigt billede af jorden set fra oven.

Herunder kan du se et sattelitbillede, der viser verdens største kunstige sø – Voltasøen, der ligger i Ghana.

Foto: Creative commons

Materialer:
Fremgangsmåde:
 1. Du skal starte med at læse opgavens teoriafsnit, hvis du ikke allerede har gjort det. Et teoriafsnit indeholder en tekst med det fakta eller baggrundsviden, der skal til for at forstå en opgave.
 2. Tryk på linket: globalis.dk/Lande/ghana
 3. Tryk der hvor der står ”Kort” i menuen ude til vestre, og scroll lidt ned, indtil der kommer et kort over Ghana.
 4. Over kortet kan du vælge forskellige korttyper. Brug korttyperne til at besvare spørgsmålene herunder:
  • Er der områder i Ghana, der ligger 1000 meter over havoverfladen?
  • Er befolkningstætheden størst i Nord- eller Sydghana?
  • Hvilket landskab er der i Nordghana? Er der grøn skov?
  • Hvor er der mest opdyrket land i Nord- eller Sydghana?
  • Hvilket kort kan du bruge, til at regne ud, hvor Ghanas største by ligger?
 5. Tryk på linket til Danmarks side på Globalis: globalis.dk/Lande/danmark
 6. Sæt kort fra Danmark og Ghana op ved siden af hinanden. Vælg de kort, der viser de største forskelle på de to lande.
Resultater

Beskriv korttyperne du bruger og forskellene på de to lande. Måske kan du endda finde frem til hvorfor, der er forskel.

Diskussion:

Besvar arbejdsspørgsmålene:

 • Hvilke korttyper har du brugt til at besvare opgaverne?
  • Har du brugt tematiske kort? Hvilke?
 • Hvilke kort viste de største forskelle på Danmark og Ghana?

Transportundersøgelse

Formål:

Du skal undersøge transportmidler i byen Tamale i Nordghana og sammenligne dem med transportmidlerne i din egen by.

Teori:

I Danmark er der cirka 16 gange så mange biler som der er motorcykler. Hvis man talte køretøjerne på en vej, burde der altså komme en motorcykel for hver 16. bil. Sådan er det bare ikke.

Mange motorcykler i Danmark er primært hobbykøretøjer. De kommer ofte kun ud og køre ved særlige lejligheder, og især om vinteren er de sjældne i gadebilledet.

Sådan er det ikke i Nordghana. Her er der langt flere motorcykler i gadebilledet end i Danmark. Det er især de små moto-taxier, der fylder vejene. Man kalder dem også for yellow-yellows.

Der er ikke meget offentlig trafik, derfor kører mange i moto-taxi i stedet for.

Materialer:
Fremgangsmåde:
 1. Du skal starte med at læse opgavens teoriafsnit, hvis du ikke allerede har gjort det. Et teoriafsnit indeholder en tekst med det fakta eller baggrundsviden, der skal til for at forstå en opgave.
 2. Se filmen ovenfor. Filmen viser et stort lyskryds i Tamale.
 3. Se filmen igen. Denne gang skal du tælle, hvor mange køretøjer, der passerer forbi. Lav et skema som det nedenfor, til at notere dine resultater.
 4. Når du har talt køretøjerne i filmen, skal du finde et lyskryds i din by, og lave en tilsvarende undersøgelse.
 5. Du skal altså finde det mest centrale lyskryds i nærheden af din skole. Filme i cirka 4 minutter, og tælle alle de køretøjer, der kom forbi.
Resultater:

Lav to skemaer som dette. I det ene skal du notere transportmidler i Tamale, og i det andet skema noterer du transportmidler fra din egen by. Hvis der kommer busser, lastbiler, taxier, løbehjul eller noget andet spændende forbi, skal du også notere det. Alle transportmidler skal altså noteres:

Køretøj:Antal:
Biler
Motorcykler
Knallerter
Moto-taxier
Cykler

Når du har udfyldt skemaet, skal du lave søjlediagrammer over dine resultater. De skal ligne dem nedenfor:

Når du har lavet søjlediagrammer over dine resultater, kan du nemt sammenligne transporten i Tamale og i din egen by.

Diskussion/konklusion:

Beskriv hvad du har fundet ud af i din undersøgelse:

 • Hvor er der flest biler, hvor er der flest motorcykler?
 • Hvad er mest almindeligt taxi eller offentlig transport? Er det ene dyrere end det andet?
 • Er der nogle transportmidler, der er næsten lige mange af?
 • Var hver 16. køretøj i din by en motorcykel? Kunne det have noget at gøre med vejret?
 • Hvorfor tror du der er forskel på, hvilke transportmidler man benytter sig af i Tamale og i din by?
 • Hvilket transportmiddel, af dem du har noteret, er det dyreste, og hvilket er det billigste?
 • Har du lagt mærke til andre ting i din undersøgelse?

Kort om Ghana

Til venstre kan du finde de forskellige aktiviteter, der hører til under dette emne.

Tryk på + for at se mere.

Foto: Jakob Nybroe – Ghana Venskab

Øvrige tekster

Underemner

 • Klima

 • Demografi

 • I-lande og U-lande

 • Kost og sundhed

 • Vandforsyning og sanitet

 • Elektricitetsforsyning