Det nordlige Ghana

Udviklingsarbejdet i det nordlige Ghana

Der er 16 regioner i Ghana. En af dem, er den nordlige region.

Herunder kan du se, hvor i Ghana den nordlige region ligger. Regionen er markeret med rød.

Foto: Creative Commons

Det er i den nordlige region, at foreningen Ghana Venskab laver udviklingsarbejde.

Udviklingsarbejdet Ghana Venskab laver går blandt andet ud på at styrke skolerne, og sørge for at børnene faktisk kommer i skole. Og de unge arbejdsløse støttes i at starte deres egen virksomhed.

Bønderne får hjælp til at gøre deres landbrug bedre.

Og så vejleder Ghana Venskab landsbyerne, kvinder og børn i at stå sammen og kæmpe for lighed, demokrati og sociale rettigheder.

Der er demokrati i Ghana, men hvis politikerne skal påvirkes og prioritere udviklingen i Nordghana, er det vigtigt at befolkningen står sammen. Det kunne for eksempel være for at få flere og bedre skoler.

Skolerne i Nordghana er typisk ikke lige så gode som i det sydlige Ghana. Når skoler ikke er lige gode, så skaber det ulighed i befolkningen. Nogen får simpelthen en bedre uddannelse end andre. Der er også ulighed mellem generationerne og mellem kvinder og mænd.

Selvom det er utroligt tungt og hårdt arbejde at hente vand, er det alligevel primært kvinderne og børnenes arbejde. Herunder er et billede af nogle kvinder, der henter vand ved en pumpe.

Foto: Jakob Nybroe – Ghana Venskab

Det er ikke alle børn i Nordghana, der overhovedet kommer i skole. Forældrene kan have brug for børnene til at udføre forskelligt arbejde derhjemme. Det kan være nødvendigt for, at familien kan klare sig.

Der er også nogle børn, der kommer for sent i skole fordi de skal hente vand. Der kan nemlig være langt til vand i Nordghana.

Det er især pigerne, der ikke kommer i skole. Det medvirker til at skabe ulighed imellem kønnene.

Det er ikke kun børnene, der kan have problemer med at komme for sent. Det kan lærerne på skolerne også. Vejene og transportmulighederne i Nordghana er ikke så gode, og lærerne kan i nogle tilfælde bo langt fra skolen. Så kan det være svært at møde til tiden.

Herunder er der et billede af en jordvej i Nordghana.

Foto: Jakob Nybroe – Ghana Venskab

Når ens uddannelse ikke er så god, så kan det også være svært at klare sig på arbejdsmarkedet, og arbejdsløsheden, blandt især de unge, er høj. I Nordghana er størstedelen af befolkningen bønder, men der er brug for flere og andre beskæftigelser, hvis de mange unge skal i job.

Klimaet i Nordghana er tørt, det kan være en udfordring, for bønderne i regionen. Især fordi at vejret bliver mere og mere uforudsigeligt på grund af klimaforandringer. Landbrugene er meget primitive set med danske øjne, og det kan også være en udfordring for bønderne, når de skal have mest muligt ud af den tørre landbrugsjord.

Kort om Ghana

I Nordghana er den mest almindelige religion islam.

Foto: Creative Commens

Øvrige

Underemner

  • Klima

  • Demografi

  • I-lande og U-lande

  • Kost og sundhed

  • Vandforsyning og sanitet

  • Elektricitetsforsyning