Demografi – Aktiviteter

Den demografiske transitionsmodel

Formål:

Du skal opnå viden om den demografiske transitionsmodel.

Teori:

Den demografiske transitionsmodel kan bruges til at forudsige, hvordan befolkningen i et land vil udvikle sig over tid. Ligesom med kigger man på, hvor mange der bliver født og hvor mange der dør. befolkningspyramiderne. Du kan læse om befolkningspyramider under teksten om befolkningstilvækst.

Transitionsmodellen har fire eller fem faser, og der er en bestemt type befolkningspyramide, der passer til hver fase.

De 4 første faser er:

 1. I den første fase bliver der født mange børn, men dødsraten er samtidig høj. Det betyder at befolkningstilvæksten er lav. Et uland med dårlige sundhedsforhold og mangel på mad og rent drikkevand er typisk for lande i fase et.
 2. I anden fase bliver dødraten mindre, men der fødes stadig mange børn. Derfor er befolkningsvæksten høj. Dødsraten i et land i fase to falder normalt, fordi befolkningen får adgang til mere mad og bedre sundhedsforhold. Når der fortsat fødes mange børn, er det vigtigt at landet økonomi kan følge med, ellers vil levevilkårene igen blive dårlige.
 3. I fase tre begynder fødselsraten at dale, og befolkningsvæksten aftager derfor. Når der ikke bliver født lige så mange børn, er det nemmere at forbedre levehvilkårene for befolkningen i landet.
 4. Både fødsels- og dødsraten er lav, og det gør at befolkningstilvæksten også er lav. Et land i fase fire har forbedret levehvilkårene for befolkningen så meget, at dødsraten ikke kan sænkes mere.

Der er lande, der ikke længere passer ind i den fjerde fase, derfor er man begyndt at snakke om en femte fase. Det er dog svært at vide på forhånd, hvad der vil ske med landene, der er i starten af fase fem. Det man regner med, vil ske er, at fødselsraten vil blive mindre end dødsraten, hvis det sker, så vil befolkningstallet falde.

Materialer:

Herunder kan du se den demografiske transitionsmodels fire faser:

Foto: Creative commons

Fremgangsmåde
 1. Du skal starte med at læse opgavens teoriafsnit, hvis du ikke allerede har gjort det. Et teoriafsnit indeholder en tekst med fakta eller baggrundsviden, der skal til for at forstå en opgave.
 2. Kig derefter på den demografiske transitionsmodel og besvar følgende spørgsmål:
  • I hvilke fase er fødselsraten højest?
  • I hvilken fase er fødselsraten lavets?
  • I hvilken fase falder fødselsraten og dødsraten mest?
 3. Find Ghana og Danmark på Globalis.dk, find deres befolkningspyramider.
  • Hvis du kigger på befolkningspyramiderne fra Ghana og Danmark, hvilke faser ligger de to lande så i ifølge den demografiske transistionsmodel?
 4. Prøv at forklare den demografiske transistionsmodel med dine egne ord.
Ekstra opgave
 • Med udgangspunkt i transitionsmodellen og befolkningspyramiderne, kan du lave din egen model, der viser forskellen på Ghana og Danmarks udvikling over tid.
 • Tryk på linket: www.globalis.dk/Lande/ghana
 • Find befolkningspyramiden for Ghana. Prøv at ændre årstallet i bunden af modellen:
  • Find ud af hvilke år Ghana var i fase 1?
  • Hvilken fase er Ghana i nu?
  • Hvornår kommer Ghana formegentlig til at ramme fase 3 og 4?
 • Tryk på linket: www.globalis.dk/Lande/danmark
 • Find nu befolkningspyramiden for Danmark:
  • Hvilken fase var Danmark i, de år Ghana var i fase 1?
  • Hvilken fase er Danmark i nu?
  • Hvilke fase er Danmark i, de år Ghana rammer fase 3 og 4?
 •  Sæt befolkningspyramiderne op over hinanden på en tidslinje, så det er nemt at sammenligne de to lande.

Demografi

Til venstre kan du finde de forskellige aktiviteter, der hører til under dette emne.

Tryk på + for at se mere.

Foto: Jakob Nybroe – Ghana Venskab

Demografi: Øvrige emner