Befolkningstilvækst

Befolkningstallet stiger

Begrebet befolkningstilvækst betyder, at der er en stigning i befolkningstallet. Altså at der bliver født flere mennesker end der dør.

Der er omkring 32 millioner indbyggere i Ghana og befolkningstallet stiger. I 2025 forventes det, at Ghanas befolkning når op på hele 35 millioner indbyggere. Til sammenligning er der kun cirka 5,8 millioner indbyggere i Danmark. Det forventes, at antallet af indbyggere i Danmark runder de 6 millioner omkring 2026.

Det kan være et problem, hvis jordens befolkning bliver ved med at stige, så vil der for eksempel ikke være mad nok til alle i fremtiden. Heldigvis er befolkningstilvæksten i dag faldene. Det er den blandt andet fordi flere lande er blevet rigere. Når et land bliver rigere, får befolkningen i landet færre børn.

For hver fem ghanesere er de to under 15 år.

Når et land bliver rigere

Der opstår dog nogle problemer i takt med, at et land bliver rigere. Hvis alle mennesker for eksempel skulle leve ligesom vi gør i Danmark i dag, så skulle der 4,1 jordkloder til. Men der er jo kun en jordklode, så den går ikke.

Alle kan altså ikke leve ligesom vi gør i Danmark. Derfor skal vi finde en måde at skabe gode levevilkår for jordens befolkning. Det vil holde befolkningstilvæksten nede. Men vi skal samtidig skabe bæredygtige løsninger, så vi ikke ødelægger naturens ressourcer.

Herunder kan du se en model, der viser Ghana og Danmark økologisk fodaftryk. Det økologiske fodaftryk viser hvor mange naturressourcer en gennemsnitlig indbygger i et land bruger.

Foto: Globalis.dk

Befolkningspyramider

En befolkningspyramide er en model, der på en overskuelig måde viser, hvor mange kvinder og mænd, der findes i et land.

Befolkningspyramiden er opbygget af en række vandrette søjler. Søjlerne viser de forskellige aldersgrupper i landet. På den ene side er der mænd, og på den anden side er der kvinder. De yngste aldersgrupper er nederst i befolkningspyramiden, og de ældste ligger øverst.

Nedenfor kan du se befolkningspyramiden for Ghana og for Danmark.

Befolkningspyramide Ghana 2022:

Foto: Globalis.dk

Befolkningspyramide Danmark 2022:

Foto: Globalis.dk

Befolkningspyramiderne for Ghana og Danmark ser meget forskellige ud.

Ghanas befolkningspyramide er meget typisk for et uland, her er størstedelen befolkningen unge. Når befolkningen er ung, bliver befolkningspyramiden rent faktisk pyramideformet.

Danmarks befolkningspyramide er typisk for et iland, her er generationer mere ligeligt fordelt og så kommer befolkningspyramiden til at ligne et tårn. Du kan læse mere om rige og fattige lande i afsnittet om dette.

Demografi

Befolkningstilvækst siger noget om, hvor mange nye indbyggere, der bliver født i et land.

Hvis befolkningstilvæksten er stor, vil indbyggertallet i landet hele tiden stige.

Foto: Jakob Nybroe – Ghana Venskab

Demografi: Øvrige emner