Elevens læring og udvikling

Nærlæser man Fælles Mål for samfundsfag, kan beskrivelserne kategoriseres på tre områder. Eleven skal lære at lære, udvikle kompetencer til at møde og håndtere udfordringer i sit liv og opnå almen dannelse. Kategoriseringen kan listes således:

 1. Lære at lære: Eleven skal udvikle strategier, som han/hun kan bruge i arbejdet med samfundsfag og problemstillinger i faget.
 2. Opnå samfundsfaglig kompetence: Eleven skal kunne tage stilling til og komme med forslag til, hvordan man kan handle på problemstillinger, der omhandler økonomi, politik og sociale og kulturelle forhold.
 3. Opnå dannelse: Eleven skal arbejde med kulturer og strukturer i samfundet, så han/hun opnår kendskab til den verden vi lever i.

De tre kategorier er beskrevet i detaljer i skemaet nedenfor.

Kategoriseringen findes som redskab til eleven – SÆT OG EVALUER MÅL

Fælles Mål omsat til håndterbare kategorier

Personlige strategier – at lære at lære (findes som dokumenter til eleverne)KompetencerLiteracy/belæsthed
Sætte egne mål og evaluere dem

Samfundsfaglige metoder/ opgavestrategier

· Strategier til at lave gode undersøgelsesspørgsmål

· Strategier til at finde svar på undersøgelsesspørgsmål

· Strategier til at finde tekster (og kilder)

· Strategier til at læse tekster (og kilder)

· Strategier til at forstå modeller 

· Strategier til at forstå statistikker

· Strategier til at lave egne modeller 

· Strategier til at lave egne statistikker

· Strategier til at formidle resultater af undersøgelser i skriftlige medier som aviser, fagbøger osv.

· Strategier til at formidle resultater af undersøgelser i sociale medier

· Strategier til at formidle resultater af undersøgelser i visuelle medier

· Strategier til at tilegne sig samfundsfagligt fagsprog.

· Strategier til at anvende samfundsfagligt fagsprog i eget arbejde.

Forholdet mellem kompetencer og indhold

Politik

· Du kan tage stilling til politiske problemstillinger, både i Danmark og i verden.

· Du kan komme med forslag til handlinger.

Økonomi

· Du kan tage stilling til økonomiske problemstillinger. Du kan handle i forhold til din egen økonomi.

· Du kan komme med forslag til handlinger i forhold til samfundsøkonomien.

Sociale og kulturelle forhold

· Du kan tage stilling til problemstillinger, der vedrører sociale og kulturelle sammenhænge.

· Du kan foreslå handlinger i forhold til problemstillinger, der vedrører sociale og kulturelle sammenhænge.

Igennem de to år med samfundsfag arbejder du bredt med emner, fx

· Danmarks grundlov

· Folketinget

· Valg

· Politiske partier og ideologier

· Medier og politik

· Demokrati og andre styreformer

· EU

· FN

· Privatøkonomi og forbrugeradfærd

· Opbygning af velfærdsstater

· Samfundsøkonomi

· Markedsøkonomi og blandingsøkonomi

· Økonomisk vækst og bæredygtighed

· Sociale grupper, fællesskaber, socialisering og identitetsdannelse.

· Forskellige kulturer og betydningen for individer og grupper.

· Sociale grupper og lige muligheder

Tilrettelægning af forløb med brug af kategorierne

Kategoriseringerne kan anvendes i tilrettelægningen af forløb på en måde, så man støttes i at tænke i kompetencer og kan lægge den traditionelle videnstænkning, som de fleste af os lærere selv er uddannet i, bag sig.

Skemaet nedenfor er anvendeligt til forløbsplanlægning og kan udvikles i en dialog med eleverne.

Eksempel på, hvordan planlægningen foregår:

Forløbet tager udgangspunkt i den aktuelle begivenhed: Coronakrisen, fordi eleverne selv er optaget af den og er i tvivl om, hvad der er op og ned.

 • I grupper læser eleverne forskellige artikler – anvend evt. redskabet SKAB OVERBLIK
 • Sammen kortlægger klassen problemstillinger af samfundsfaglig karakter – anvend evt. redskabet STIL SPØRGSMÅL
 • I 8. klasse vælger klassen fx en fælles problemstilling, som de går videre med.
 • I 9. klasse vælger eleverne fx selv, hvilken problemstilling de vil arbejde videre med og inddeles i faglige grupper.
 • De fire første kolonner i målskemaet udfyldes sammen med eleverne. De to sidste formulerer eleverne i deres faglige grupper – anvend evt. redskabet SÆT OG EVALUER MÅL

Mål for forløbet: 

123456
Samfundsfaglige problemstillingerPersonlige strategier (Fokus på)Kompetencer (husk kompetencer udvikles, niveauer kan udtrykkes gennem en rubric)Belæsthed Begrundelse for emnevalg i elevernes eget sprogGruppernes bud på, hvilke emner de skal finde materialer til:
Identitet

Unge og identitetsdannelse under Corona

Lave og finde svar på gode undersøgelses- spørgsmålSociale og kulturelle forhold

Du kan tage stilling til problemstillinger, der vedrører sociale og kulturelle sammenhænge

Du kan foreslå handlinger i forhold til problemstillinger, der vedrører sociale og kulturelle sammenhænge.

Mulige områder som basis

Sociale grupper, fællesskaber, socialisering og identitetsdannelse, forskellige kulturer og betydningen for individer og grupper, sociale grupper og lige muligheder

Vi vil arbejde med,

at vi unge har det svært under corona.

Hvad betyder det at være isoleret?

Får unge flere psykiske sygdomme?

Mister de lysten til skolen?

Får denne generation en dårligere faglighed?

Hvad kan vi gøre ved det?

Vi kan bruge:

Statistikker der viser noget om unge og corona.

Baggrund om, hvad der er vigtigt for at unge har det godt.

Gode historier om, hvad nogle unge gør under corona, for at glæde sig selv eller andre. 

Fællesskaber, der kan fungere som et alternativ til fysiske fællesskaber.

Artikler om kvaliteten af eksamener 2021 (2020)

Corona og landets økonomiØkonomi

Du kan tage stilling til økonomiske problemstillinger.

Du kan handle i forhold til din egen økonomi.

Du kan komme med forslag til handlinger i forhold til samfundsøkonomien.

Mulige områder som basis

Privatøkonomi og forbrugeradfærd, Opbygning af velfærdsstater, Samfundsøkonomi,  Markedsøkonomi og blandingsøkonomi, Økonomisk vækst og bæredygtighed

Vi undrer os over,

at man taler om en økonomisk krise i Danmark.

Hvad er det, for vi sulter jo ikke?

Hvad betyder coronakrisen for forskellige personer og familiers økonomi?

Hvad kommer det til at betyde for Danmark i fremtiden?

Hvad kan vi selv gøre, for at sikre Danmarks økonomi i fremtiden?

Vi kan bruge:

Fagtekster, der forklarer hvad samfundsøkonomi er. Artikler, der fortæller om den økonomiske krise, for at få styr på, hvad der menes. Måske lave egne undersøgelser af, hvordan personer påvirkes økonomisk af krisen.

Demokratiet under coronaPolitik

Du kan tage stilling til politiske problemstillinger, både i Danmark og i verden.

Du kan komme med forslag til handlinger.

 

Mulige områder som basis

Danmarks grundlov,  

Medier og politik,

Demokrati og andre styreformer

Vi undrer os over:

Hvorfor var det så slemt, at Mette Frederiksen fik folk til at aflive minkene, før en lov var på plads?

Hvordan skal ting foregå i et demokrati?

Er der andre ting under corona, som ikke er helt demokratiske?

Hvad kan folk gøre, for at sikre demokratiet?

Vi vil finde:

artikler, som handler om demokrati under corona, fx minksagen og men in black demonstrationer.

Vi vil finde ud af, hvad der er særligt ved et demokrati i sammenligning med en autoritær styreform.. 

Vi vil finde ud af, hvad Mette burde have gjort i minksagen, måske i en fagbog. 

Vi vil finde ud af, hvad folk kan gøre, når de er utilfredse med noget, fx regeringen.

De tre kategorier Elevens strategier, samfundsfaglige kompetencer og literacy hører uløseligt sammen, når man skal handle kompetent i samfundet.

I samtalen med eleverne kan man komme ind på, at når man skal tage stilling og handle, så er der stor forskel på, om man gør det uden at have undersøgt en problemstilling eller efter at have undersøgt den grundigt. Man kan sammenligne det med en situation fra virkeligheden. Fx hvordan kunne det være gået, hvis regeringen ikke havde sat sig ind i corona som sygdom (talt med eksperter på området) inden de begyndte at handle politisk?

Planlægningsskema til eget brug

Kopier nedenstående skema til en fil (fx word eller googledocs) og del med dine elever.

Forløbet tager udgangspunkt i en lærer- eller elevvalgt aktuel begivenhed. 

 • I grupper læser eleverne forskellige artikler.
 • Sammen kortlægger klassen problemstillinger af samfundsfaglig karakter.
 • I 8. klasse vælger klassen en fælles problemstilling, som de går videre med.
 • I 9. klasse vælger eleverne selv, hvilken problemstilling de vil arbejde videre med og inddeles i faglige grupper (i modsætning til “kærlighedsgrupper”).
 • De fire første kolonner udfyldes sammen med eleverne og kolonne 2-4 vælges fra skemaet med kategorier. De to sidste kolonner – 5 og 6 – formulerer eleverne i deres faglige grupper.

Mål for forløbet:

123456
Samfundsfaglige problemstillingerPersonlige strategier (Fokus på)Kompetencer (Husk kompetencer udvikles, niveauer kan udtrykkes gennem en rubric)Belæsthed (Mulige områder som basis)Begrundelse for emnevalg i elevernes eget sprogGruppernes bud på, hvilke underemner de skal finde materialer til: