Samfundsfag er en måde at se på verden

Alt hvad der sker omkring os kan bruges til at arbejde med samfundsfag. Derfor er nyheder et godt sted at starte.

Hvordan kan du arbejde med nyheder og arbejde samfundsfagligt? Det kan du få hjælp til, gennem redskaberne på SeismoGram. Lidt af hemmeligheden er, at du kan tage forskellige “briller” på, og se nyhederne ud fra en politisk, en økonomisk eller en social og kulturel vinkel.

Men allerførst skal du og din klasse finde et interessant emner, som I vil arbejde med.