Erhvervsfordeling

Primære, sekundære og tertiære erhverv

Primære erhverv er den første af de tre store hovedgrupper af erhverv. Nummer to er sekundære erhverv, og den sidste er tertiære erhverv.

Du kan se herunder, hvad der kendetegner de tre hovedgrupper:

  1. Primære erhverv: Landbrug, skovbrug, fiskeri og lignende.
  2. Sekundære erhverv: Industri for eksempel produktion af varer, minedrift, byggeri og elektricitetsforsyning og vandforsyning.
  3. Tertiære erhverv: Private og offentlige tjenesteydelse, varehandel og offentlig forvaltning

Herunder kan du se et billede af en ghanesisk fisker. At være fisker er et eksempel på et primært erhverv.

At være håndværker er et eksempel på et sekundært erhverv. Herunder kan du se en mand, der laver et tag på et hus.

Hvis du har læst afsnittet om BNP, så ved du allerede hvad tjenesteydelser er.

Eksemplerne på tjenesteydelser i det kapitel var lærerens undervisning, tjeneren, der serverede din mad på restauranten eller frisøren, der klippede dit hår. Tjenesteydelser er altså jobs, hvor der ikke produceres eller bearbejdes nogen varer.

Lærerens undervisning er en offentlig tjenesteydelse, medmindre læreren arbejder på en privatskole. Så er undervisningen en privat tjenesteydelse. Offentlige tjenesteydelser betales med de penge vi alle sammen betaler i skat. Når det kommer til private tjenesteydelser, så skal man selv have penge op af lommen.

Offentlig forvaltning handler om, hvordan et land styrer alt fra skoler og børnehaver, til politi, militær, hospitaler, og meget andet. Den offentlige forvaltning er styret oppefra af politikere.

Herunder er der et billede, af en lærer i en ghanesisk skoleklasse.

I Danmark er der rigtig mange, der arbejder i de tertiære erhverv, altså de erhverv, der sælger tjenesteydelser. I Ghana arbejder de fleste i primære erhverv, de er altså for eksempel bønder.

Herunder kan du se en model. Modellen viser, hvordan erhvervsfordelingen er i Ghana og i Danmark.

Unge i tertiære erhverv

I lande med et lavt BNP arbejder de fleste indbyggere typisk med landbrug, hold af husdyr, skovbrug, jagt og fiskeri. Den type beskæftigelse kaldes også for primære erhverv.

Hvis du har læst om klimaforandring under emnet klima. Har du måske set de unge fra Yuefl filme deres landbrug.

Selvom der er mange i Nordghana, der arbejder i de primære erhverv, så er der selvfølgelig også nogle, der arbejder i sekundære og tertiære erhverv.

I filmen herunder er der nogle eksempler på unge fra Yefl, der arbejder i sekundære erhverv. Læg mærke til, at det ikke kun er de voksne, der arbejder.

Rige og fattige lande

Der er tre hovedgrupper af erhverv. Den første er de primære erhverv, så er der de sekundære erhverv, og til sidst de tertiære erhverv.

Foto: Jakob Nybroe – Ghana Venskab

Rige og fattige lande: Øvrige emner