Første uge (førfasen):

I den første uge skal I arbejde med temaerne:

1) Sundhed: Hvad gør alkohol ved kroppen?
2) Det sociale fællesskab og festkulturen: Hvad gør alkohol ved festen?

I det andet tema behandles bl.a. marginaliseringen af dem, der ikke drikker.

1) I deler jer i grupper, arbejder med materialerne og diskuterer holdninger til alkohol, drukkultur, fester, marginalisering mv.
2) Hver gruppe brainstormer og identificerer de problemstillinger, som I synes, at der er i festkulturen og som gør det svært for alle at deltage. De identificerede problemstillinger kategoriseres.
3) Hver gruppe vælger hvilket problem I vil arbejde med og udvikler forslag til retningslinjer, som kan imødekomme problemet.
4) Grupperne fremlægger for hinanden og klassens fælles retningslinjer samles. For eksempel ved at printe dem ud og hænge dem op i klassen.

Materialer til denne uge:

Tekst:
Øllets historie i Danmark: Engang drak man øl i stedet for vand

Videoer:

1) En Falckredder fortæller om sine oplevelser med unge og alkohol
2) En dørmand, taxachauffør og en Ung Ravn fortæller om det positive og negative ved at møde fulde mennesker i nattelivet.
3) Unge, som aldrig har drukket, taler om det valg.
4) Unge, som drikker, fortæller om alkohols betydning for deres sociale liv.
5) En læge fortæller om alkoholens indvirkning på kroppen.

1) En Falckredder fortæller om sine oplevelser.

2) En dørmand, taxachauffør og en Ung Ravn fortæller.

3) Unge, som aldrig har drukket.

4) Unge, som drikker, fortæller.

5) En læge fortæller.