Politik

Ny aftale: I fremtiden skal du sortere 10 slags affald

De fleste sorterer deres affald nu. I fremtiden skal alle i Danmark sortere affald i 10 typer.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Julius Tromholt-Richter


17 juni, 2020Er du klar til at sortere dit affald i 10 forskellige typer? Det skal vi fremover. Det skal hjælpe klimaet.

Du sorterer nok allerede dit affald derhjemme. Måske smider du mad-affald i én skraldespand og plastik i en anden?

Lige nu bestemmer den kommune, som du bor i, hvor mange bunker dit affald skal sorteres i. Nogle skal sortere affald i tre typer, mens andre skal sortere i otte.

Men nu skal alle i Danmark sortere affald i 10 typer. Det er partierne i Folketinget blevet enige om i en ny aftale. Alle partier har stemt for den nye aftale – undtagen Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Det skriver DR.

Aftalen skal hjælpe med at gøre Danmark mere grøn. Den gælder fra 1. juli 2021.

Skal vi så have skralde-spande over det hele?

Nej. Affaldet skal nemlig sorteres i maksimalt 2-4 spande. De forskellige skralde-spande skal have flere rum, så der er plads til de forskellige typer af affald.

De nye regler vil gælde både derhjemme og på arbejdet.

Skraldet skal fremover inddeles i grupperne: Mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstilaffald som for eksempel gammelt tøj, drikke- og fødevare-kartoner, restaffald og farligt affald.

Det siger klima-ministeren, Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet, på et presse-møde.

Hvad står der ellers i aftalen?

Affald i Danmark bliver kørt ud på store anlæg, hvor det bliver brændt. Når man brænder affald af, udleder man drivhus-gassen CO2. Og for meget CO2 i vores atmosfære fører til problemer for klimaet – læs mere om hvorfor her.

Der findes 23 forbrændingsanlæg i Danmark. Og det er for mange.

De forskellige anlæg kan tilsammen brænde 3,8 millioner ton affald af om året. Men så meget affald har vi ikke i Danmark. Vi har cirka 3,1 millioner ton om året. Derfor bliver der nu hentet affald fra udlandet, som kan brændes af i Danmark.

Det skal være slut. De anlæg, som forurener mest, og som er mindst effektive, skal lukkes.

En del af affaldet skal også gen-anvendes. Altså bruges igen i stedet for at blive brændt af. Det er nemlig bedre for miljøet.

”Vi sikrer, at der genanvendes mere og forbrændes mindre. Aftalen mindsker udledningen med 0,7 millioner ton. Det er meget. Det svarer til, at man fjerner 300.000 benzinbiler fra vejene,” siger Dan Jørgensen.

Aftalen er den første del i en stor plan, som skal sørge for, at vi udleder mindre CO2 i Danmark.

LÆS OGSÅ: Baggrund: Paris-aftalen: Hvad går den ud på – og kan vi nå at redde klimaet?
© Copyright - seismo 2019