Mongoliets store dilemma – kul, kobber eller klima?

Tag til Mongoliet for at undersøge fordelene og ulemperne ved landets mineindustri. Hvad skal landet stille op med landets store mineindustri?

Baggrund

Hele verden taler om den grønne omstilling og klimaforandringer. Demonstranter prøver at råbe verdens ledere op. Vi skal blandt andet bevæge os væk fra fossile brændstoffer som kul, lyder det fra FN.

Men for udviklingslande er det lettere sagt end gjort. I Mongoliet lever 30 procent under fattigdomsgrænsen. Men i landets undergrund ligger der store rigdomme som guld, sølv, kobber og kul. Mongoliet har de seneste årtier startet nogle af verdens største mineprojekter.

Minerne er en vigtig del af Mongoliets økonomi og har bragt arbejdspladser og højere levestandard til landet. Men det kommer med en pris. Minerne er nemlig skadelige for biodiversiteten, naturen og klimaet.

Projektet er finansieret med tilskud fra OPEN. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

Start din rejse her.

Din mission

Du er en journalist, som skal rejse til Mongoliet. Din opgave er at undersøge, hvad fordelene og ulemperne er ved Mongoliets mineindustri. Du skal tale flere personer fra det mongolske samfund.

Hvad er alternativet for udviklingslande som Mongoliet, som økonomisk er dybt afhængige af deres miner? Hvad skal Mongoliet gøre – skal landets fokus være på økonomien eller klimaet? Hvilke konsekvenser vil valget have? Er der en gylden middelvej?

Hvad skal Mongoliet gøre, ved landets store dilemma. Valget er op til dig.

Mål med aktiviteten:

  • I kan diskutere fordele og ulemper ved mineindustrien i Mongoliet.
  • I kan identificere de af FN’s Verdensmål, som bliver påvirket af mineindustrien i Mongoliet.
  • I kan komme med et bud på en løsning og argumentere for den.
  • I kan perspektivere problemstillingen til andre lande i verden.

Aktiviteten omfatter:

 1. Interaktiv dokumentar: Mongoliets store dilemma. (Varighed ca. 60 minutter)
 2. Debatindlæg: I skal vælge en løsning på Mongoliets store dilemma og argumentere for den.
 3. Debat i klassen: I skal diskutere fordele og ulemper ved Mongoliets mineindustri.

På tur til Mongoliet

 1. I ankommer til Mongoliet og gør jer klar til at starte på opgaven. I skal:
  1. mødes med forskellige personer fra det mongolske samfund
  2. høre argumenter både for og imod mineindustrien i Mongoliet.
  3. vurdere, hvilken løsning der er bedst for Mongoliet
 2. Åbn jeres mission og gå i gang. Når i starter missionen, skal I trykke fuld skærm nede i højre hjørne. Jeres vurdering er vigtig, så tag jer god tid til at interviewe og forstå de forskellige personer, som I møder i Mongoliet.
 3. Skriv vigtige pointer ned undervejs.

Tilbage på kontoret

Efter jeres rejse skal I skrive et debatindlæg, hvor I belyser disse spørgsmål:

 1. Hvad er fordelene og ulemperne ved mineindustrien i Mongoliet?
 2. Hvad mener I, at Mongoliet skal gøre med landets store mineindustri?
 3. Hvorfor har I taget den pågældende beslutning? Du skal argumentere for dit valg. Hvilke verdensmål bliver påvirket hhv. negativt og positivt med din beslutning?

Evaluering

Efter at have skrevet debatindlægget skal I fremlægge og diskutere jeres beslutning i klassen.

 • Hvilken beslutning har I truffet og hvorfor?
 • Hvilke argumenter vejer tungest for jer?
 • Er det fair, at verdenssamfundet vil have udviklingslande til at bevæge sig væk fra at udvinde fossile brændstoffer, når de er så vigtig en del af økonomien?
 • Hvilke andre lande har lignende udfordringer?
 • Bør verdenssamfundet gøre noget for at hjælpe lande som Mongoliet? Hvordan?
 • Hvad har I lært af forløbet?