Krigens mange ansigter

“I krig spørges der om, hvad der vindes, ikke om omkostningerne” Sådan sagde den romerske
filosof Lucius Annaeus Seneca for ca. 2000 år siden og citatet er den dag i dag stadig aktuelt.
Rundt omkring i verden udspiller der sig dagligt væbnede konflikter mellem to eller flere
parter. Vi har alle læst artikler eller bøger, set film eller serier og hørt sange, der handler om
krigens væsen. Mange krigsberetninger fra verdens brændpunkter handler om de politikere og
soldater, der kæmper mod hinanden med enten ord eller våben, men enhver krig kan også have
uoverskuelige omkostninger for civilbefolkningen.

Emnet Krigens mange ansigter giver dig et indblik i de mange skæbner der påvirkes, når krig
fra den ene dag til den anden, ændrer deres liv for altid.

Intro-refleksioner

• Hvilke krige, der udspiller sig lige nu, kender I til?
• Hvilke krige har haft stor betydning for den måde vi ser verden på i dag?
• Er I stødt på fortællinger om krig, der har gjort særligt indtryk på jer?

Begrebsafklaring

Krig

Krig er en væbnet konflikt mellem to eller flere parter, hvor der anvendes militære magtmidler for at sætte modstanderen ud af spillet.

Væbnet konflikt

En væbnet konflikt er et (voldeligt) sammenstød mellem to parter, der er karakteriseret ved brug af (mange) våben.

Civilbefolkning

Civilbefolkning er et lands “almindelige” befolkning, der ikke har tilknytning til de væbnede styrker.

Krigsberetning

En krigsberetning er en mundtlig eller skriftlig gengivelse af virkelige eller opdigtede begivenheder fra en krigszone.