Intro til matematik

Mange opgaver i Hands-on matematik handler om areal og rumfang af trekanter, cirkler og firkanter. I andre opgaver skal du dividere og bruge decimaltal og brøker. Det forudsætter at du har kendskab til basal matematik.

Vi har samlet en række tekster, som svarer på nogle af de mest almindelige spørgsmål.
Teksterne er en kort introduktion til almindelige matematiske begreber og brug af lommeregner. Det er emner, som er relevante for de fleste fagområder.
Her kan du få svar på en række spørgsmål som for eksempel:

Hvordan dividerer jeg på lommeregner?
Hvordan bruger jeg en parentes?
Hvordan regner jeg med procent?
Hvad er en cirkels omkreds, radius og diameter?
Hvad er Pi?
Hvordan regner jeg med kvadratrod?
Hvordan regner jeg med i anden (x2)?

Hver tekst ligger som individuel pdf til print.

Kend din lommeregner

Lommeregnere er ikke helt ens.

Nogle bruger regnearternes hierarki – andre gør ikke.

Det betyder noget, når du fx både skal gange og lægge sammen i et regnestykke.

I regnestykket her 2×2+3×3 kan lommeregnere få forskellige resultater:

Den ene lommeregner får resultatet 21, mens den anden får 13.

Det rigtige resultat er 13, fordi der skal ganges, før der lægges sammen: 2 x 2 + 3 x 3 = (2 x 2) + (3 x 3) = 4 + 9 = 13 *

Hvordan løser din lommeregner opgaven?

Divider og brøker på din lommeregner

Nå du skal dele noget med nogen, skal du dividere.
I eksemplet her er der 7, der skal dele 28 stk. sodavand.


Regnestykket 28 : 7 kan også skrives som en brøk:   

På lommeregneren ligner divisionstasten en brøk: 

Sådan dividerer du 28 med 7 på lommeregneren:

Skriv 28 -> tast   > skriv 7 -> tast.    ->4

* Hvordan fungerer tasterne på din lommeregner?

Cirkler og det med pi

Fold ud menu brødtekst

π udtales pi, og i matematik er det 3,14.
Trykker du på π-tasten på din lommeregner, kan du se, at π har mange decimaler:

* Er der en π-tast på din lommeregner?

Kvadratrod og x i anden

* Er både i anden (x2)-tast og kvadratrods-(√)-tast på din lommeregner?

Omkreds og areal

Her er tre figurer: en cirkel, et kvadrat og et rektangel.

Figurens omkreds er markeret med rød streg. Figurens areal er det farvede område i grønt eller blåt.

Under hver figur kan du se formlen for at finde figurens omkreds og areal.
Til at finde cirklens omkreds og areal bruger du tallet 3,14 (pi eller π· ) og radius (r).

* Prøv at regne omkreds og areal af de tre figurer med andre tal.

Procent i praksis: beregn mængde

På pallen er der 60 mursten. Du skal hente 25 % af dem.

Procent i praksis beregn moms

I Danmark er momsen 25 %.

Momsen lægges til prisen på varen uden moms.

Prisen på Geringssav er 876 kr. uden moms.
Momsen beregnes til 219 kr. på lommeregneren med tasterne x, % og =:

Procent kan oversættes til pr. hundrede.
25 % betyder, at hver gang en vare koster 100 kr. skal der lægges 25 kr. oveni som moms. Moms er en forbrugsskat, som tilfalder staten.

• Hvordan kan din lommeregner beregne og lægge moms til?

Procent i praksis med og uden moms

Procent i praksis andel af mængde

Her repræsenterer de små centicubes gule og røde mursten.
I bunke A er 3 gule ud af 6 i alt. I bunke B er 4 gule ud af 9 i alt. I hvilken bunke udgør de gule centicubes den største andel?