Hvordan bekæmper EU falske nyheder?

I de senere år har forskellige gerningsmænd udsat EU-borgere for desinformation, som gør det vanskeligt at skelne mellem den objektive sandhed og manipulation. Som konsekvens arbejder politikere i EU på lovgivning, der skal stoppe spredningen af falske nyheder, ligesom unionen har nedsat en taskforce, der bekæmper desinformation.

Skal unionen de falske nyheder til livs, kræver det en koordineret indsats fra både EU-institutioner, medlemslandene, online platforme, nyhedsmedier og EU-borgere. Nogle lande er langt fremme, og eksempelvis finske skolebørn undervises i falske nyheder allerede i børnehaveklassen.

Har desinformation indvirkning på, hvad unionens borgere opfatter som rigtigt og forkert? Hvor kommer det fra? Hvordan påvirker det demokratiet? Bør andre EU-medlemmer gøre som Finland?

Det er nogle af de spørgsmål, du får svar på gennem fire forskellige videoer, hvor Seismo blandt andet interviewer eksperter og EU-parlamentarikere og rejser til Finland, EU’s mest modstandsdygtige land over for desinformation, og Bruxelles, hvor taskforcen East StratCom jager dem, der spreder falske nyheder.

Hvad er EU?

Læs om magtfordelingen og de komplicerede arbejdsgange for nye EU-love.

Find bogen på Ereolen her

Artikel og video

Video

Hvad er mis- og desinformation?

Hvordan bekæmper Finland falske nyheder?

Hvad er en deepfake?

Kan EU-politikere og en medieekspert spotte AI-billeder?