Brug SeismoGram i din undervisning

SeismoGram er Seismo’s undervisningstilbud målrettet grundskoler og ungdomsuddannelser.

SeismoGram er opdelt i følgende hovedområder:

Temaer
Temaer er gratis tilgængelige projekter, som er udviklet for Undervisningsministeriet, EU, Danida, fonde m.fl. med fokus på særlige temaer til bred støtte til og oplysning af unge. Temaerne kan have forskellige målgrupper så fx elever i grundskolerne eller erhvervsskolerne kan finde temaer, der i særlig grad er målrettet dem. Temaerne udvikles løbende i takt med at projektsamarbejderne kommer på plads.

Emner
SeismoGrams forslag til emner tager udgangspunkt i aktuelle nyheder og er bygget op med tilhørende artikelsamling og elevhenvendte arbejdsredskaber som støtter eleverne i at arbejde undersøgende med frihedsgrader, som er let at variere for læreren.

Et lands nyheder afspejler hvilke diskussioner der optager befolkningen og hvilke politiske emner, der er på dagsordenen. Emnerne kan trække virkeligheden ind i klasselokalet – på den måde bliver undervisningen aktuel – og samtidig kan artiklerne skabe grundlaget for at dykke ned i grundlæggende samfundsfaglige emner. Når elever fx arbejder med samtykkeloven er det oplagt at finde ud af, hvordan lovforslag bliver til, og hvordan de bliver godkendt og gældende lov. På samme måde kan arbejdet med de nyeste meningsmålinger og påvirkning fra aktuelle politiske sager bidrage til at eleverne oplever relevans i at sætte sig ind i folketingets sammensætning, valg og fordeling af mandater.

Brug af materialerne under Emner kræver abonnement.

Explainer
Explainer er vores tilbud om dybere indsigt i udvalgte aktuelle emner fx Copenhagen Pride, som i et let læseligt sprog udfoldes i bogform eller længere artikel. Bagerst i bøgerne er der forslag til spørgsmål, der kan arbejdes med i klassen.

Bøgerne kan tilgås via eReolen. Adgang til artiklerne kræver abonnement.