Vandforsyning og sanitære forhold – Aktiviteter

Byg din egen “tippy tap”

Formål:

Du skal lære, hvornår du bør vaske hænder, og bygge din egen mini tippy tap. Du kan også måle vandforbruget ved almindelig håndvask og med håndvask ved en tippy tap.

Teori:

En af de bedste måder at forebygge sygdomme er ved at vaske hænder. En håndvask bør tage 15 til 30 sekunder.

Du skal blandt andet vaske hænder:

 • Når de er beskidte.
 • Efter du har været på toilettet.
 • Før du spiser.
 • Inden madlavning.
 • Under madlavning når du håndterer kød, grøntsager og æg.
 • Hvis du har pudset næse, eller nyst i dine hænder. (Nys altid i albuehulen).
 • Når du har tørret næse eller skiftet ble på et barn.
 • Når du har været i berøring med dyr.
 • Når du kommer hjem.

Desværre er det bare ikke alle mennesker, der har adgang til rindende vand hele tiden. En tippy tap er en simpel løsning, på det problem.

Den første tippy tap blev bygget i 1980’erne. Siden er der blevet lavet mange forskellige versioner rundt omkring i verden. Fælles for dem er, at de er bygget af materialer, der er lette at få fat på. Og så er de vandbesparende i forhold til for eksempel en vandhane.

Faktisk bruger man cirka 6 liter vand når man vasker hænder ved vandhanen. De 6 liter er hvis der ikke bliver slukket for vandet mens hænderne sæbes ind.

I områder med vandmangel eller langt til vand, er det en fordel ikke at bruge så meget vand, når man vasker hænder.

Nedenfor kan du se, hvordan en tippy tap virker:

Materialer:
 • De materialer du kan finde på og omkring skolen. (Man kan godt lave en tippy tap med en plastflaske i stedet for en dunk).
Fremgangsmåde:
 1. Du skal starte med at læse opgavens teoriafsnit, hvis du ikke allerede har gjort det. Et teoriafsnit indeholder en tekst med det fakta eller baggrundsviden, der skal til for at forstå en opgave.
 2. Se filmen ovenfor, så har du en ide om, hvordan en tippy tap virker.
 3. Hele ideen med en tippy tap er, at den (forhåbentlig) kan bygges, af det man nu lige kan finde. Derfor skal du også prøve at bygge den ud af ting, du kan finde i dit naturfagslokale eller på din skole.
 4. Husk at du gerne må bygge en miniudgave af en tippy tap.
 5. Lav en film, der viser, hvordan du bruger din tippy tap.
 6. (Du kan eventuelt måle, hvor meget vand, der bliver brugt på 20 sekunders håndvask ved henholdsvis en tippy tap og en almindelig håndvask. Du kan måle vandforbruget ved at opsamle skyllevandet i en spand, og veje spanden. Mål gerne flere forskellige personers vandforbrug ved håndvask, måske er der forskel).
Resultater:
 • Lav en lille film, der viser, hvordan din tippy tap virker. (Eller hvorfor den ikke virker).
 • Hvis du har udført punkt 6 ovefor:
  • Hvor meget vand brugte du så til håndvask med din tippy tap, og hvor meget brugte du ved almindelig håndvask? Hvor meget vand brugte andre personer?
Diskussion/konklusion
   • Hvad afgjorde om I brugte meget eller lidt vand? Blev hanen for eksempel slukket? Hvor meget blev der skruet op for hanen?
   • Hvordan vasker man hænder, på den mest vandbesparende?
   • Hvilke fordele og ulemper er der ved hendoldsvis en tippy tap og en almindelig vandhane?

Hent vand som kvinderne og børnene i Ghana

Formål:

Du skal prøve at hente vand under nogle af de samme vilkår som kvinder og børn i Ghana.

Teori:

Under halvdelen af Ghanas befolkning har adgang til en vandkilde af god kvalitet.

Vandkilden skal kunne give mindst 20 liter vand per person om dagen, og den skal ligge maks. 1000 meter væk, hvis den skal opfylde kravene til at være en god vandkilde. Vandet skal selvfølgelig også være egnet til at drikke.

Unicef skriver, at børn og voksne skal have adgang til 5 liter vand om dagen til mad og drikke, og 25-50 liter til håndvask, bad, rengøring og til at børste tænder.

Det er ikke ualmindeligt, at de voksne kvinder bærer 20 liter vand ad gangen. De balancerer det typisk på hovedet.

I gennemsnit bruger kvinder og børn, der bor i et af landene syd for Sahara cirka 30 minutter på at hente vand, hver dag.

Foto: Jakob Nybroe – Ghana Venskab

Materialer:
 • Vanddunke, vægte eller lignende
 • Løbebane eller afmålt rute på 1000 meter. (Hvis I vælger at afmåle en rute, skal I huske, at ruten skal starte og stoppe det samme sted, ligesom på en løbebane).
 • Ur til tidtagning.
Fremgangsmåde:
 1. Dette er en gruppeopgave. I skal helst være tre i gruppen.
 2. Start med at læse opgavens teoriafsnit, hvis I ikke allerede har gjort det. Et teoriafsnit indeholder en tekst med det fakta eller baggrundsviden, der skal til for at forstå en opgave.
 3. Opmål en rute på 1000 meter. Det kunne for eksempel være på en løbebane.
 4. Find forskellige vanddunke eller vægte for eksempel 5, 10, 15, 20 og 25 kg.
 5. I skal nu se, hvor meget “vand” I kan bringe hjem til jeres familie i løbet af 30 minutter. I bestemmer selv, hvor meget i vil bære på ad gangen.
 6. Hver anden gang I løber eller går, skal I ikke bære på noget. Det svarer til den tur, hvor jeres vanddunke er tomme.
 7. Læg en strategi, for jeres arbejde hver især. Vil I for eksempel løbe mange gange med lidt vand, eller få gange med meget? Diskuter i gruppen hvilken strategi, der er smartest og hvorfor. Hvad afhænger det af? (Kondition, styrke, vejret, køn eller noget andet).
 8. Lav et skema som det nedenfor.
Resultater:
 • Lav et skema som dette. Skriv dit og dine gruppemedlemmers navne. Noter, hvor langt i er løbet eller gået på 30 minutter. Noter, hvor mange liter vand i har fået med hjem.
Navn:Distance:Liter vand:
Diskussion/konklusion:
 • Besvar arbejdsspørgsmålene:
  • Hvor langt endte du med at gå/løbe på de 30 minutter?
  • Fik du de 30 liter vand med hjem, som du selv burde have adgang til om dagen, på de 30 minutter?
  • Hvor stor er din familie? Hvor mange liter vand ville du skulle bringe hjem, hvis alle i din familie skulle have 30 liter?
  • I Danmark bruger vi cirka 100 liter vand per person om dagen. Hvor mange liter vand ville du skulle bringe hjem til din familie, hvis alle skulle have 100 liter?
  • Hvornår står du op om morgenen? Kan du regne ud, hvor mange timer, du ville komme for sent i skole, hvis du skulle hente vand til hele din familie hver morgen? (30 liter og 100 liter).
  • Hvad hvis du har søskende, der ville kunne hjælpe, hvor lang tid ville det så cirka tage?
  • Hvad tænker du om, at det med at hente vand er et arbejde for kvinder og børn?
  • Hvem fik mest vand med hjem i gruppen? Hvad tror I det skyldes?

Vandforsyning og sanitære forhold

Til venstre kan du finde de forskellige aktiviteter, der hører til under dette emne.

Tryk på + for at se mere.

Foto: Jakob Nybroe – Ghana Venskab

Vandforsyning og sanitet: Øvrige emner