Det hele hænger sammen

Udviklingsarbejde

Udviklingsarbejde handler ikke om, at sende en masse mad til fattige lande. Det vil måske kunne løse et problem her og nu, men på den lange bane fører det ikke til nogen udvikling. Snarre tværtimod.

Økonomisk vækst

Hvis et land modtager en masse gratis mad og andre varer, hvordan skal bønderne og andre, der arbejder i primære erhverv, så kunne sælge deres varer på markederne. På den måde tjener bønderne jo ikke nogen penge. Det fører bare til mere fattigdom.

Det er meget bedre, hvis der bliver sendt nogle varer ud af landet. Så bliver landet rigere. Landets bruttonationalprodukt (BNP) stiger.

Øknomisk vækst gør, at levevilkårene i et land bliver bedre. Der bliver råd til flere og bedre hospitaler, uddannelsesmuligheder, bedre infrastruktur, og mange andre ting.

Lavere børnedødelighed

Tilsammen fører de bedre levevilkår til en lavere børnedødelighed. Når der er færre børn, der dør, så er der ikke grund til at få så mange.

I Fattige lande er familierne ofte nødt til at få mange børn, netop fordi børnedødeligheden er høj. Familierne har brug for børnenes arbejdskraft for at kunne klare sig.

Hvis børnedødeligheden er høj, så bliver man altså nødt til at få nogle flere, så man ikke pludseligt står uden arbejdskraft.

Børnene og især pigerne i de fattige familier arbejder blandt andet med at hente vand. Det kan gå ud over deres skolegang.

Hvis der er langt til en god vandforsyning. De når simpelthen ikke i skole. Eller bliver nødt til helt at stoppe deres uddannelse.

Dårlig vandforsyning med forurenet eller inficeret vand kan også gøre, at børnedødeligheden bliver større. Det samme kan dårlige sanitære forhold og dårlig kost.

Lavere befolkningstilvækst

Det er vigtigt, at fødselsraten bliver lavere i takt med, at et land får en bedre økonomi. Når der er flere børn der overlever, fordi levevilkårene i et land bliver bedre, så øger det befolkningstilvæksten.

Hvis en befolkning bliver større og større hele tiden, så er der ikke resourcer nok til, at alle kan klare sig. Det gælder altså om at skabe en balance imellem fødselsraten og dødsraten. På den måde øges befolkningstilvæksten ikke hele tiden.

Klimatilpasning og bæredygtige løsninger

Klimaforandringer kan blandt andet gøre, at der kommer mangel på en resourcer. Når Jorden bliver varmere, vil det blive sværere at dyrke Jorden. Så vil der måske ikke være mad nok til alle. Bønderne vil også blive fattigere, fordi de ikke kan tjene penge på deres jord.

Der er også en anden grund til at befolkningstilvæksten gerne skal blive lavere når et land bliver rigere. Grunden er, at når en befolkning bliver rigere, så bruger befolkningen samtidig flere resourcer.

Hele verdens befolkning kan for eksempel ikke leve som vi gør i Danmark. Det er der ikke resourcer nok på Jorden til. Derfor er det vigtigt, at vi finder nogle bæredygtige løsninger for eksempel i forhold til vandforsyning, elektricitetsforssyning og genanvendelse.

Uddannelse

En god måde at sikre sig, at en befolkning har nok resourcer kunne for eksempel være, at undervise bønderne i at få mere udbytte ud af deres jord. Og at lære dem, at klimasikre deres marker.

Undervisning og uddannelse har i det hele taget en positiv udvikling på mange områder.

Bedre adgang til uddannelse for kvinder gør for eksempel, at kvinderne får færre børn. Så bliver befolkningstilvæksten lavere.

Når kvinderne bliver bedre uddannet så får de øget adgang til jobs. På den måde kan de klare sig selv. De behøver ikke blive gift og stifte familie som meget unge. Og få en masse børn.

Det er også vigtigt, at kvinderne lærer om familieplanlægning og prævention. Og så er det vigtigt at alle lærer om kost, sundhed og hygiejne. Både for at sænke børnedødeligheden, men også for at sænke dødsraten i det hele taget, og højne levestandarten.

Uddanelse i at skabe værdi, og på den måde skabe sit eget job, er også vigtigt. Det kaldes entreprenørskab. Uddannelse i entreprenørskab bekæmper arbejdsløshed, fattigdom og øger økonomisk vækst.

Hvis du havde en masse penge til udviklingsarbejde, hvad skulle pengene så bruges på? Hvor tror du, at pengene ville gøre den største forskel?

Som ringe i vandet

Udviklingsarbejde kan starte mange steder. Det hele hænger sammen. Derfor kan en arbejdsindsats, der føles forholdsvis lille, gøre en stor forskel. Det er ligesom en dråbe, der skaber ringe i vandet.

Underemner

  • Klima

  • Demografi

  • I-lande og U-lande

  • Kost og sundhed

  • Vandforsyning og sanitet

  • Elektricitetsforsyning