Klimazoner og plantebælter

Fire klimazoner mange plantebælter

Jorden har fire forskellige klimazoner. Klimazonerne fra varmest til koldest er tropisk klima, subtropisk klima, tempereret klima og polarklima. I de forskellige klimazoner er der for eksempel forskel på, om der er koldt eller varmt, og hvor meget det regner.

Klimazonerne har stor betydning for planter, dyr og mennesker. Nogle planter har brug for meget sol, andre har brug for meget vand, og nogle kan måske kun leve oppe på et bjerg. Dyr der normalt lever i regnskoven, vil have svært ved at klare sig i en ørken og så videre. Havet har også stor betydning for klimaet, det kan du læse mere om i afsnittet om geografisk position.

Et plantebælte siger noget om, hvilken type planter, der lever i et bestemt område. Fordi vejret i klimazonerne ofte minder om hinanden på tværs af kontinenter, kan der opstå plantebælter, der minder om hinanden. For eksempel ligger næsten alt regnskov i den tropiske klimazone.

Der er dog ikke kun en type plantebælte, i hver klimazone. I Ghana, der ligger i den tropiske klimazone, er der for eksempel både savanne og regnskov.

Hvad kendetegner den tropiske klimazone?

Ghana ligger I den tropiske klimazone. Den tropiske klimazone ligger omkring ækvator, og der er varmt året rundt. Gennemsnitstemperaturen ligger over 15 grader. Der er ingen frost i den tropiske klimazone, medmindre man befinder sig på toppen af et meget højt bjerg.

På Mount Afadjato, der er det højeste bjerg i Ghana, er der ikke sne. Bjerget er 885 meter over havets overflade, men i den tropiske klimazone skal man op over 2000 meter, før der ligger sne på bjergene.

I den tropiske klimazoner falder der mere end 1500 milimeter regn om året. Det er dog ikke alle områder, der får lige meget regn. For eksempel falder der ikke ret meget regn i en ørken, men så falder der bare mere regn andre steder i klimazonen.

De steder hvor det regner, falder alt regnen næsten på en gang. Det sker i den periode man kalder regntiden. Regntiden skyldes lavtrykket i ITK-zonen. Du kan læse mere om ITK-zonen i afsnittet om geografiske forhold.

Plantebælterne i den tropiske klimazone består især af savanne, regnskov, steppe og ørken.

Hvad kendetegner den subtropiske klimazone?

I den subtropiske klimazone er der meget tørt. Den store ørken Sahara er et eksempel på et område, hvor en stor del ligger i den subtropiske klimazone.

Temperaturen i zonen er i gennemsnit over 20 grader i den varmeste måned og over 5 grader i den koldeste måned.

I den subtropiske klimazone er der stor forskel på temperaturen om natten og om dagen. I Sahara kan der for eksempel blive over 50 grader om dagen, men der er ofte minusgrader om natten.

Den subtropiske klimazone er især domineret af plantebælter som ørken, stepper, savanne og skov.

Hvad kendetegner den tempererede klimazone?

Danmark ligger i den tempererede klimazone.

I den tempererede klimazone ligger gennemsnitstemperaturen i den varmeste måned over 10 grader, og typisk omkring frysepunktet i den koldeste måned.

Det er i den tempererede klimazone, at man især taler om kyst- og fastlandsklima. Der er større forskel på sommer og vinter i et område med kystklima end med fastlandsklima. Du kan læse mere om kyst- og fastlandsklima i afsittet om geografiske forhold.

Stepper, nåleskov, løvskov og ørken er typiske plantebælter i den tempererede klimazone.

Hvad kendetegner den polare klimazone?

I den polare klimazone er det koldt året rundt.

Her ligger gennemsnitstemperaturen i den varmeste måned under 10 grader.

Grønland er et eksempel på et land, der ligger i den polar klimazone.

I den polare klimazone findes plantebælter som tundra, arktisk ørken og taiga.

Klima

Jorden kan inddeles i klimazoner og plantebælter.

Man finder ud af, hvilken klimazone et land eller område tilhører, ved at måle temperaturen.

Hvis man måler, hvor meget regn, der falder i området i klimazonen. Så kan det fortælle noget om plantebæltet.

Foto: Jakob Nybroe – Ghana Venskab

Klima: Øvrige emner