EU 50 år i Europa

I 2022 er det 50 år siden, at Danmark stemte ja til at komme med i EF. Med dette tema kigger vi tilbage på 50 års historie i EU og debatterer i vores event den 3. oktober både fortiden, nutiden og fremtiden med EU.

Baggrund for arrangementet

I år er det 50 år siden, at Danmark kom med i EU – eller EF som det hed dengang. Sammen med fire unge paneldeltagere debatterer vi Danmarks rolle i EU. Har det været positivt, at vi kom med i klubben for 50 år siden? Vi debatterer både fortiden, nutiden og fremtiden med EU.

Til debatten skal fire unge paneldeltagere tage stilling til en række udsagn, som herefter vil blive debatteret.

– Danmark ville have klaret sig lige så godt – eller bedre – uden EU.
– EU lovede guld og grønne skove – men i stedet fik vi en masse regler og forbud.
– Lige nu er EU’s vigtigste opgave klimaforandringerne.
– Vi skal genopfinde EU – det fungerer ikke, som det er nu.

I løbet af arrangementet vil der blive vist flere videoklip, som blandt andet fortæller om EU’s historie. Undervejs skal publikum via afstemninger selv skal tage stilling, ligesom det vil være muligt at sende spørgsmål ind til paneldeltagerne.

Paneldeltagerne

  • Alexander Blavnsfeldt, landsformand SFU
  • Jakob Wind, landformand Europæisk Ungdom
  • Ludmilla Plenge, kandidat for Enhedslisten i Guldborgsund
  • Rosa Mørch Jørgensen, medlem af Folkebevægelsen mod EU

Temabog om E U

Læs om magtfordelingen mellem de fire vigtigste institutioner under EU og de komplicerede arbejdsgange for nye EU-love.

Find bogen på Ereolen her