Tag på mission i Bosnien-Hercegovina og undersøg, om det er en god idé at indlemme flere lande i det europæiske fællesskab.

EU har længe haft planer om at få flere medlemslande. En række lande venter på at blive en del af unionen, men i mange år har interne uenigheder bremset forhandlingerne. Længe har unionen nemlig haft problemer med medlemslande, der ikke respekterer de demokratiske værdier, som unionen bygger på.

Derfor mener flere, at EU bør være varsom med at give medlemskab til lande, der endnu ikke har et stabilt demokrati.Nu har især Ruslands invasion af Ukraine sat skub i udvidelsesprocessen, og EU ser nu udvidelse som afgørende for stabilitet og fred i Europa.

Men vil flere medlemmer gøre EU stærkere, eller løber vi en risiko ved at give medlemskab til kandidater, der ikke lever op til unionens krav om demokrati, klimasikring, korruption og menneskerettigheder?

Projektet er finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet og med støtte fra Wistifonden. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

Start din mission her.

Du rejser på EU-mission på Vestbalkan, og besøger landet Bosnien-Hercegovina, der har ventet længe på EU-medlemskab.

Din opgave er at undersøge, om det er en god idé at indlemme flere lande i det europæiske fællesskab.

Din vurdering er vigtig, så tag dig god tid til at interviewe og forstå de forskellige personer, som du møder – og skriv vigtige pointer ned undervejs.

Efter din rejse skal du aflægge rapport og besvare spørgsmålet: Skal flere lande med i EU?