Den sociale arv: Grønlændere i Danmark

Grønlændere er den mest udsatte befolkningsgruppe i Danmark målt på alle parametre.
Mange grønlændere i Danmark har ikke et sted at bo, de har svært ved at finde et arbejde, og en forholdsmæssig stor del af grønlænderne har på et tidspunkt været tilmeldt alkoholbehandling.
Men hvordan kan det være, at grønlændere i Danmark oplever så mange udfordringer og er sårbare i samfundet? Hvad er årsagerne til deres udsathed, og hvordan påvirker det deres dagligdag og fremtidsudsigter?

De spørgsmål skal du nu undersøge.

Projektet er støttet af Offerfonden og stilles gratis til rådighed for alle.
Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

Gennem interviews med udsatte grønlændere og eksperter på området skal du undersøge de strukturelle faktorer, der bidrager til grønlændernes udsathed.

De forskellige personer har ikke altid samme holdninger til de forskellige spørgsmål, så du må overveje og reflektere over, hvilke holdninger du selv har.

Når du har samlet tilstrækkeligt med viden skal du besvare spørgsmålet:

Hvordan kan vi gøre livet bedre for de mange grønlændere, som bor i Danmark?

Mål med aktiviteten:

 • Du kan beskrive grønlændernes situation i Danmark.
 • Du kan diskutere og argumentere for, hvordan du mener, at vi forbedrer grønlændernes liv i Danmark.

Aktiviteten omfatter:

 1. Interaktiv dokumentar: Den sociale arv: Grønlændere i Danmark.
 2. Debatindlæg: I skal argumentere for, hvordan vi forbedre situationen for grønlændere i Danmark.
 3. Debat i klassen: I skal diskutere de forskellige holdninger og forslag til at forbedre grønlændernes liv i Danmark.

Mission: Undersøg grønlændernes situation

 1. I den interaktive dokumentar ankommer du til et oversigtsbillede. Her har du overblik over de forskellige interviews og baggrundstekster, som du kan bruge i din research.

Du skal:

 1. Møde forskellige personer, som på hver deres måde har en unik indsigt i og viden om emnet.
 2. Høre personlige beretninger fra grønlændere i Danmark og interviewe eksperter om situationen.
 3. Åbn din mission og gå i gang. Når du åbner spillet, skal du trykke “fuld skærm” nede i højre hjørne. Din vurdering er vigtig, så tag dig god tid til at interviewe og forstå de forskellige personer, som du møder.
 4. Skriv vigtige pointer og særligt interessante anekdoter eller pointer ned undervejs.

Tilbage på kontoret

Efter din undersøgelse skal du aflægge rapport, hvor du belyser disse spørgsmål:

 1. Hvorfor ser grønlændernes situation i Danmark ud, som den gør?
 2. Hvad skal vi gøre for at gøre de herboende grønlænderes situation bedre?
 3. Hvorfor mener du, som du gør?

Evaluering:

Efter at have skrevet en rapport skal I fremlægge og diskutere jeres beslutning i klassen.

 • Hvilke beslutninger har I truffet og hvorfor?
 • Hvorfor er det vigtigt at diskutere grønlændernes situation i Danmark?
 • Hvad kan konsekvensen være, hvis vi intet gør ved situationen?
 • Hvilket ansvar har Danmark i forhold til grønlændernes udsathed?
 • Hvem har efter din mening ansvaret for grønlændernes udsathed?