• Elevintro til SeismoGram

    Kort tekst til indledning af opbygning og tanker bag.

SeisMonokel

Med denne tilgang til det valgte emne, tager I udgangspunkt i bestemte artikler fra Seismo. Artiklerne præsenterer og belyser emnet fra forskellige vinkler, så I kan få et indblik i, hvordan det er blevet behandlet i nyhedsstrømmen. I har mulighed for at benytte forskellige redskaber til at tilgå artiklerne med, hvor fokus er rettet mod jeres egne refleksioner, meninger og holdninger til emnet.

Emnet i danskfaget

Med denne tilgang til det valgte emne, tager I udgangspunkt i danskfaglige materialer, der har emnets tematik som omdrejningspunkt. I præsenteres for et reference-katalog med titler på tekster, film og billeder, der beskæftiger sig med emnet på forskellig vis. I har mulighed for at benytte forskellige analytiske redskaber i arbejdet med materialerne, hvor fokus er rettet mod jeres nysgerrighed og interesse.

Verden her og nu

Med denne tilgang til det valgte emne, tager I udgangspunkt i det aktuelle nyhedsbillede. Læser du en spændende artikel på vej til skole, hører du en tankevækkende podcast til træning eller ser du et foruroligende nyhedsindslag under morgenmaden, der har det valgte emne som omdrejningspunkt, kan det bringes i spil her. Gennem denne tilgang vil I finde redskaber til at tilgå materialet med og I præsenteres for et reference-katalog med ideer til, hvor I kan finde dugfriske nyheder i forskellige formater.

Din interesse

Tilgangen Din interesse kan angriber på to forskellige måder. Er der et emne, som du er særligt optaget eller er du stødt på en nyhedshistorie, som fortjener klassens fulde opmærksomhed, så kan denne tilgang være udgangspunktet for, hvilket emne du vælger at beskæftige dig med. Derudover kan Din interesse også være summen af de indtryk og den inspiration du har fået fra Øjenåbner, Emnet i Danskfaget og Verden her og nu. På baggrund heraf kan du, i samarbejde med din lærer, vælge et interesseområde inden for emnet at fordybe dig yderligere i.

Elevproduktion

På baggrund af den viden du har fået og du undersøgelser du har foretaget inden for det valgte interesseområde og emne, kan/skal du i samarbejde med din lærer finde frem til en passende måde at præsentere dine fund på. På SeismoGram vil du blive præsenteret for et ide-katalog med inspiration til forskellige fremstillingsmuligheder.