Litteraturliste

Bryld, Claus og Anette Warring. Besættelsestiden som kollektiv erindring. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag, 1998. Print.

Christensen, Claus Bundgaard, Niels Bo Poulsen, Peter Scharff Smith. Under hagekors og Dannebrog. 2. Udgave, 4. Oplag.  København: Aschehoug, 2002. Print.

Danmarks Frihedsråd. Naar Danmark atter er frit. 1943. Print.

Espersen, Ole, Frederik Harhoff og Ole Spiermann. Folkeret – de internationale retsforhold. København: Christian Ejler’s Forlag, 2003. Print.

Hurwitz, Stephan. Respekt for mennesket – kriminalistiske kronikker og foredrag. København: G.E.C. Gads Forlag, 1951. Print.

Jensen, Mona og Palle Andersen. Tyske krigsforbrydelser 1939 – 1945 – og den danske illegale presse. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 20015. Print.

Kirchhoff, Hans.  Samarbejde og modstand under besættelsen – en politisk historie. Odense: Odense Universitetsforlag, 2002. Print.

Koch, Karsten, Elo Nielsen og Søren Schou. Hagekorset i Norden. København: Dansklærerforeningen/Skov, 1983. Print.

Kristensen, Henrik Skov. Straffelejren – Fårhus, Landssvigerne og retsopgøret. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2011. Print.

Larsen, Dennis. Fortrængt grusomhed – danske SS-vagter 1941-45. 1. udgave, 2. oplag. København: Gyldendal, 2010. Print.

Larsen, Dennis og Therkel Stræde, En skole i vold – Bobruisk 1941-44. København: Gyldendal, 2014. Print.

Lidegaard, Bo. Landsmænd – de danske jøders flugt i oktober 1943. København: Politikens Forlag, 2013. Print.

Nielsen, Olaf. Slettet af Rullen – en frikorpsmands opgør med fortiden. Aarhus: Forlaget Aros, 1977. Print.

Plesch, Dan. Human Rights After Hitler – the lost history of prosecuting Axis war crimes. Washington D.C.: Georgetown University Press, 2017. Print.

Spiermann, Ole. Moderne Folkeret. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 3. udgave, 1. oplag, 2006. Print.

Tamm, Ditlev. Retsopgøret efter besættelsen. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1984. Print.

The United Nations War Crimes Commission. History of The United Nations War Crimes Commission and the development of the laws of war. London, published by His Majesty’s Stationary Office, 1948. Print.

Regeringens Røde Kors-udvalg. Tekstsamling om humanitær folkeret under væbnede konflikter. København: Udenrigsministeriet, 2004. Print.